Klauzula informacyjna rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia Run 4 a smile organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani praw,  prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, mail: inspektor@wsb-nlu.edu.pl. Pana/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w wydarzeniu Run 4 a smile organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pana/Pani dane osobowe przekazane nam w celach marketingowych będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez okres 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki wyrażeniu zgody będziemy mogli przesyłać Panu/Pani informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które przygotowaliśmy. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie, w szczególności naszym dostawcom usług. Ma Pan/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania swoich danych, do usunięcia swoich danych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są analizowane w celu przedstawienia oferty dopasowanej do Pana/Pani potrzeb. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani do organizacji międzynarodowych. h1.entry-title {display:none}