Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość

Fundacja MŁODZIEŻ-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ to organizacja prowadząca wydarzenie Run 4 a Smile z ramienia Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University. Jednym z jej głównych celów, oprócz szerzenia edukacji wśród młodzieży, jest wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, aktywizowanych przez studentów oraz wykładowców nowosądeckiej WSB-NLU. Działa m.in. z ramienia społeczności akademickiej uczelni, co pozwala młodym ludziom uczestniczyć w wydarzeniach, a także zdobywać wiedzę i umiejętności związane z ich organizacją. Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość prowadzi działania oraz realizuje projekty, których zadaniem jest wspieranie lokalnej społeczności. Składają się na nie zadania o charakterze charytatywnym, jak i te, których celem jest aktywizacja ludzi. Fundacja dokłada wszelkich starań, by coroczne wydarzenie, jakim jest Run 4 a Smile - “Bieg po uśmiech”, przynosiło jak najlepsze rezultaty - czyli wspierało zbiórkę funduszy na leczenie podopiecznych fundacji Sursum Corda. Poprzez przeprowadzenie 9 edycji wydarzenia zebraliśmy na potrzeby podopiecznych stowarzyszenia Sursum Corda ponad 200 000 zł.

h1.entry-title {display:none;}